เว็บมาสเตอร์ ทักทาย

        สวัสดีครับ นับเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว (ตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ.2546) ที่เว็บโยธาไทย (www.yotathai.com) ได้ถือกำเนิดมา จากจุดเล็กๆ ณ ตำบลเล็กๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอ ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานให้กับน้องๆ ที่โทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องงาน จนบัดนี้ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เว็บโยธาไทยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพี่ๆน้องๆ ช่างหลายๆ คนในประเทศ ในฐานะเป็นผู้จัดทำก็มีความยินดี ที่ผมได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้พี่ๆ น้องๆ ชาวช่าง ตลอดจนพี่ๆน้องๆ ที่ปฏิบัติงาน ใน อปท. ได้สามารถทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และถูกต้องขึ้น
        ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ หลายๆ ท่าน สำหรับกำลังใจที่มีให้เสมอมา แม้ ณ วันนี้ ผมจะได้ลาออกราชการอีกครั้ง กลับมาเป็นสามัญชน เป็นเพียง "ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย" ไร้ค่าย ไร้สังกัด มาทำงานส่วนตัว ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความมั่นคง หากมองจากมุมของผู้ที่ไม่ชื่นชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ตรงข้าม ผมกลับมองถึงโอกาส ในการพัฒนาตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด ตลอดจนความมั่นคงของจิตใจและความสุขที่ผมจะได้รับจากการทำงานที่ผมชอบ ในบรรยากาศที่ผมควบคุมได้ แต่ยังมุ่งมั่นทำงานไปสู่จุดมุ่งหมายเดิม ซึ่งผมได้ทำมาตลอด ตั้งแต่โตพอที่จะเรียนรู้ว่า เราเกิดมาในโลกนี้ทำไม และเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมที่เราอยู่ 
        พี่น้อง ท่านใดจะส่งอะไรมาเผยแพร่ก็ส่งมาได้นะครับ ที่ผม 

อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)
 

Facebook : http://www.facebook.com/yotathai
E-mail :   yotathai@gmail.com
Line ID : yotathai
โทร. 084-7508118
(กรุณางดโทร ในวันหยุดและเวลาพักผ่อนนะครับ)

ประวัติส่วนตัว อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)

ประวัติการศึกษา
ป.ตรี (2542-2545) วศ.บ.โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
ปวส. (2533-2536) ช่างโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
ปวช. (2530-2533) ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
ประวัติการทำงานและการทำกิจกรรม
ปัจจุบัน - ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยอิสระ ไม่มีสังกัด
- เว็บมาสเตอร์เว็บโยธาไทย www.yotathai.com
- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย www.yotathai-training.com
ก.ค.2548-มิ.ย.2552 วิศวกร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ภูมิภาคที่ 15 สงขลา
ม.ค.2548-มิ.ย.2548 วิศวกรออกแบบโครงสร้าง บริษัท DCS จำกัด จ.ภูเก็ต
ก.ค.2546-ม.ค.2548หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ม.ค.2545-มิ.ย.2546 หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ส.ค.2539-ม.ค.2545 หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
2535-2536 นายกสโมสรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
2533-2536 สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ม.ค.2534-มี.ค.2534 ครูดอย(อาสาไปสอนเอง) ร.ร.บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ประวัติส่วนตัว
บ้านเกิด จ.สงขลา ฝั่งนที
อายุ เกิด มกรา 16
คติประจำใจ "สิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนของทุกสิ่ง"
สภาพร่างกาย ใช้อุปกรณ์ขาเทียม "เสียขาข้างขวา จากอุบัติเหตุ ตอนอายุ 4 ขวบ"